Документи

Необходими документи за сключване на граждански брак

  • Заявлениe
  • Декларация/получава се в бюро информация/
  • Медицински свидетелства за граждански брак валидни 30 дни от датата на издаването.
  • Лични данни на кумовете – трите имена по лична карта и ЕГН.
  • Младоженци, ненавършили 18 години носят разрешение от Районен съд по постоянен адрес .
  • При бракове между български и чужди граждани информация се дава лично в канцеларията на Община Варна на ул. Крали Марко N:3 /намираща се в Ритуална зала-Варна, срещу бюро информация/

Comments are closed.