Обяви 2018

Предмет на обявата: „Доставка на горива за зареждане на МПС на „Обреди” ЕООД, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

1.Обява за обществена поръчка

2.Техническа спецификация

3.Документация

Публикувано на 27.02.2018 г.

Заповед за удължаване на срока за приемане на оферти

Публикувано на 07.03.2018 г.

Протокол от решението на комисията

Публикувано на 15.03.2018г.


Предмет на обявата: „Доставка на стоманобетонни елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”.

1.Обява за обществена поръчка

2.Информация за публикувана обява

3.Техническа спецификация

4.Спецификация на стоманобетонните елементи

5.Образци

6.Указания

Публикувано на 24.10.2018 г.

1.Протокол №1

Публикувано на 09.11.2018 г.

1.Протокол №2

Публикувано на 17.12.2018 г.


Предмет на обявата:„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Обреди” ЕООД”

1.Обява за обществена поръчка

2.Информация за публикувана обява

3.Техническа спецификация

4.Образци документи

5.Проект на договор

Публикувано на 09.11.2018 г.

1.Публикувано обявление за удължаване на срока

Публикувано на 16.09.2018 г.

1.Протокол комисия

Публикувано на 22.11.2018 г.

Comments are closed.