Обяви 2018

1.Обява за обществена поръчка

2.Техническа спецификация

3.Документация

Публикувано на 27.02.2018 г.

Заповед за удължаване на срока за приемане на оферти

Публикувано на 07.03.2018 г.

Протокол от решението на комисията

Публикувано на 15.03.2018г.


Предмет на обявата: „Доставка на стоманобетонни елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”.

1.Обява за обществена поръчка

2.Информация за публикувана обява

3.Техническа спецификация

4.Спецификация на стоманобетонните елементи

5.Образци

6.Указания

Публикувано на 24.10.2018 г.

1.Протокол №1

Публикувано на 09.11.2018 г.


Предмет на обявата:„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Обреди” ЕООД”

1.Обява за обществена поръчка

2.Информация за публикувана обява

3.Техническа спецификация

4.Образци документи

5.Проект на договор

Публикувано на 09.11.2018 г.

Comments are closed