Цени рутуали

БИТОВ РИТУАЛ

В съботни и неделни дни – 400 лв.

На Национален празник /понеделник-петък/ – 600 лв.

На Национален празник /събота-неделя/ – 750 лв.


КЛАСИЧЕСКИ РИТУАЛ

През седмицата подписване в канцелария – 20 лв.

През седмицата с подписване в зала – 80 лв.

Подписване с музика през седмицата – 120 лв.

В съботни и неделни дни – 300 лв.

Изнесен ритуал в заведение – 600 лв.

На Национален празник – 600 лв.

Ритуал в двора на Ритуална зала – 600 лв.

 


СЕДМИЧНИ РИТУАЛИ

Снимки на CD + 15 на хартиен носител – 60 лв.

Снимки 16 GB + 25 на хартиен носител – 90 лв.

Право за видеовход – 50 лв.

Фотоправо – 50 лв. / в залата се допуска  фотограф нает от   младоженците/


ИМЕНУВАНЕ- 140 лв.

При записване на дата и час се заплаща 30 % от стойността на избрания ритуал.

Консултация и изготвяне на сватбена оферта

 – до 100 души                             100лв.

 – от 100 до 200 души                 200лв.

 – от 200 до 300 души                 300лв.

Comments are closed.