Гробищни паркове

ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК – ВАРНА

IMAG1674 IMAG1675 IMAG1677 IMAG1678

Общата площ на Централен гробищен парк е 234 дка. Експлоатацията му започва през 1935г. Към днешна дата капацитета на гробището за нови гробни места е запълнен. В гробищният парк се погребват хора, които притежават собствени гробни места, а за такива, които не притежават се отдава гробно място тип семейна гробница, като за целта се отчуждават гробни места, които не са поддържани и не са заплащани. В Централен гробищен парк Варна има обособени терени за погребване на хора от християнска, мюсюлманска, арменска и еврейска принадлежност. Има изграден параклис за църковни опела, Дом на покойникът и Арменска църква.

GPS координати N 43°13.073 E 27°53.824  

ГРОБИЩЕН ПАРК „ЮГ” – кв.Аспарухово

IMAG1642IMAG1644 IMAG1647

IMAG1648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гробищният парк в кв.Аспарухово е открит през 1918г., общата му площ е 26,7 дка, като капацитетът му за нови гробни места е изчерпан. В парка се извършват погребения на хора, които са заплатили гробните си места за вечни времена. В гробището има изграден църковен параклис.

GPS координати N 43°10.562 E 27°53.501 

 ГРОБИЩЕН ПАРК „СЕВЕР – 2” – кв.Виница /ново гробище/

IMAG1662 IMAG1663 IMAG1664 IMAG1665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това е най-новият гробищен парк на територията на Община Варна. Общата му площ е 34 дка, като оползотворяването им е доста трудно, поради спецификата на теренът (голяма денивилация, скални образувания и дървесна растителност). Въпреки, че този гробищен парк е по-нетрадиционен и не отговаря на схващанията и разбиранията на българинът, той бързо се разраства. Има изградена Зала за поклонение.
GPS координати N 43°15.309 E 27°59.861 

ГРОБИЩЕН ПАРК „СЕВЕР” – кв.Виница /старо гробище/

IMAG1659 IMAG1660 IMAG1661

 

 

 

 

 

Общата площ на този гробищен парк е 14,28 дка, към момента капацитетът му е изчерпан и се погребват хора само със стари наследствени гробове. Паркът е с добре изградена инфраструктура, има алеи, ограда, вода, дом на покойника.
GPS координати N 43°14.505 E 27°59.144

 ГРОБИЩЕН ПАРК „ГАЛАТА”

IMAG1655 IMAG1657

 

 

 

 

 

Общата площ на гробищният парк е 9,31 дка. В него се погребват жители на кв.Галата и м-ст Зеленика. Към този момент капацитетът му е запълнен на 99%.
GPS координати N 43°09.985 E 27°56.555ГРОБИЩЕН ПАРК „ЮГ – 2” – местност Кантара

IMAG1651 IMAG1652

 

 

 

 

 

Гробищният парк е открит през 1993г. Първоначалната му площ е 4 дка гора, в последствие през 2002г се разширява с още 12,86 дка лозови масиви. В него се погребват живущите от кв.Аспарухово, м-ст Боровец, м-ст Крушките, м-ст Ракитника. Има изграден Дом на покойника.
GPS координати N 43°08.408 E 27°52.907


ГРОБИЩЕН ПАРК „ЗАПАД” – с.Тополи 

IMAG1633 IMAG1634 IMAG1667 IMAG1669 IMAG1670 IMAG1671 IMAG1672 P1090124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гробищен парк „Запад” е второто по-големина гробище в България. Общата му площ е около 500 дка и постоянно се увеличава, функционира от 1975г. В него се погребват хора от всякаква етническа принадлежност, социално слаби хора, хора с неустановена самоличност и обособен парцел за домашни любимци, който е първият в България. В гробището има изградена Зала за поклонение и е започнало изграждането на църквата Св.Михаил.
GPS координати N 43°13.449 E 27°48.364


 

Comments are closed.