Траурни услуги

Общинска фирма “Обреди” ЕООД – Варна, е в услуга на гражданите в този трагичен за тях момент, когато трябва да се разделят с близък човек.

1a

Денонощен телефон за връзка:

0884 000 777

Фирмата управлява Централен гробищен парк Варна, гробищен парк “Запад” /до с.Тополи/ и гробищните паркове в кварталите “Аспарухово”, “Кантара”, “Галата” и “Виница” и разполага с картотека на гробните места в тях.

Съгласно действащия Правилник за погребенията, само след като има Акт за смърт, издаден от служител на Община Варна на ул. „Андрей Сахаров“ 1- в Бюрото за комплексни траурни услуги в Централен гробищен парк може да се пристъпи към уреждане на погребението и тогава, ако болния е в болница, да бъде предаден на близките.

В “Обреди” ЕООД можете да поръчате:

• гробно място, изкопаване на гроба и извършване на погребението в предпочитано от близките време. В Централен гробищен парк Варна се извършват нови погребения само в семейни гробници (етажни гробове). При тях отстоянията между гробовете са по-малки, тъй като се отварят стари, изоставени и отчуждени гробове и не е възможно да се спази Наредба № 21;

• измиване и обличане на покойния

• осигуряване на носачи

• поръчка на ковчег – фирмата разполага с богат асортимент от обикновени и луксозни ковчези, произведени от най-добрите в тази област фирми от цялата страна

• кръст (надгробен знак)

• венци – изработват се от живи клонки и цветя;

DSC00018 DSC00024 IMAG1533 IMG_0157 IMG_0159 IMG_0167 IMG_0182 IMG_0186 IMG_0189 IMG_0193 IMG_0215 IMG_0225

• ленти за венците – богат асортимент от цветове, с надпис по желание на клиента;

• можете да поръчате цветни или черно-бели некролози за погребението и за възпоменанията след това, а също така и цветни и черно-бели снимки формат А 4 и А 5. Некролозите и снимките са с много високо качество;

• общинска фирма “Обреди” разполага хладилни камери

• при необходимост се осигурява превоз на покойник до друго населено място;

• полагане на урната с праха на покойния в урнова стена или в стар гроб, собственост на семейството на починалия;

• граждански ритуал за погребението в ритуалната зала или на гроба, както и ритуал за възпоменание по-късно;

• осигуряване на свещеник за опелото в дома, на гроба или в предпочитана църква;

• подравняване, оформяне и ограждение на гроба за 40-тия ден;

• почистване и поддържане на гробното място – еднократно или абонаментно: за 3 месеца, за 6 месеца и за 1 година

• изработване на снимки за паметник

• единствено общинска фирма “Обреди” е упълномощена и има право да извършва услугата “местене на кости” от един гроб в друг;

• предлагаме сварено и приготвено жито, погачи и подавки, които се дават на близките след погребението

• на територията на Централен гробищен парк Варна има специализиран магазин за траурни принадлежности, от който може да се закупи всичко необходимо за едно погребение – луксозни и обикновени комплекти за оборудване на ковчега, покрови, свещи, траурни шалчета и кърпи за близките, траурни лентички, тамян, жито – сурово и сварено и др.

В Централен гробищен парк Варна се намира и картотека “Гробни места”, в която се води регистър на извършените погребения от създаването на гробищните паркове и гражданите могат да получат информация за своите починали близки. Тук става и заплащането на таксите за ползване на гробните места за 10 години и за вечни времена.

НОВИ УСЛУГИ В ОБЩИНСКА ФИРМА „ОБРЕДИ“ ЕООД – гр.Варна;

Цена на километър пробег в града 1.20лв. с ДДС;
Цена на километър пробег извън града 1.00лв.с ДДС;

Денонощно обслужване:
Телефон за връзка: 0884 000 777

• Ако искате гробните паркове да изглеждат добре поддържани – почистете гробното място на близките си.;

ТРАДИЦИИ:

Всички помени: Какво се прави след самото погребение

Вярва се, че до 40-я ден душата на покойника все още не е напуснала този свят и по един или друг начин е край близките. Затова е нужно да се правят чести помени, свързани с ходенето на гроба на мъртвия.

Първият помен е задължително на третия ден след погребението, след което на деветия, 20-я и на 40-я ден. Всеки от тези помени задължително се прави на гроба на покойния.

След погребението може да се ходи на гроба всеки ден в продължение на една седмица след траурната церемония и да се прелива с вода или с червено вино. След, което до 40-я ден може да се ходи на гроба всеки понеделник и/или четвъртък.

Трети ден

На третият ден след смъртта се прави първият помен, задължително на гроба на покойния. Той трябва да бъде отслужен рано сутринта, а гробът се прекадява, прелива се с вино или с вода и задължително се оставят свежи цветя, по възможност босилек. Не бива да се носи здравец

Месят се малки питки, които се раздават за успокоение душата на починалия. Задължително се палят много свещи, а на доста места в страната е възприета практиката до гроба да се отиде в пълно мълчание.

Освен питките, се месят и три хляба, а всичко занесено за помена трябва да бъде раздадено или изядено, тъй като не трябва да се връща в дома.

Девети ден

Вярва се, че на деветия ден след смъртта душата на починалия започва да снема своята енергия от местата, където човекът е живял и където е прекарвал най-много време.

Ритуалите на гроба се препокриват с ритуалите за третия ден, с тази разлика, че вече е позволено оплакването на мъртвия с глас. Носят се пресни плодове и се месят не три, а пет хляба.

Двадесети ден

Помен за 20-я ден от смъртта. За него се вари жито, което се раздава за „Бог да прости починалия“.

Ходи се на гроба, който се прелива, носят се свежи цветя, палят се и свещи.

Четиридесети ден

Четиридесетият ден е особен за покойника – в този ден Бог отсъжда къде ще пребивава неговата душа до второто Христово пришествие, когато Господ ще дойде отново да съди живи и мъртви. Затова на този ден църквата е разпоредила задължително да се отслужи панихида.


Панихида за 40-ият ден

Четиридесетият ден е особен за покойника – в този ден Бог отсъжда къде ще пребивава неговата душа до второто Христово пришествие, когато Господ ще дойде отново да съди живи и мъртви. Затова на този ден църквата е разпоредила задължително да се отслужи панихида.

Поменът трябва да се направи задължително на самата дата, не по-рано или по-късно. За ден първи се приема денят на смъртта, не на погребението, и от него се отброят 40-те дена.

Близки и приятели, заедно със свещеник (който отслужва панихида и изпява заупокойна молитва, за да може душата на човека необезпокоявана да напусне този свят и да се отправи към отвъдното) се събират на гроба. Панихидата не се прави в църква.

Поменът за 40-я ден трябва да се спазва и да се отслужи на самия ден, дори и той да е в т.нар. забранен период.

Вари се жито, което се раздава на опечалените, дошли за панихидата, заедно с обреден хляб, специално приготвени за целта ястия и червено вино. Раздават се дрехите на покойника, месят се и малки хлебчета, които се раздават.

40-я ден след смъртта е денят, в който могилата на пресния гроб се заравнява и се слагат оградни дъски. Върху нея се подреждат ястията, прелива се гроба, а за кръста се завързва черна жалейка.

Comments are closed.