Нужни документи

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК 2c

• заявление
• декларации
• лични карти на младоженците
• медицински свидетелства за граждански брак, валидни 30 дни от датата на издаването
• лични данни на кумовете – трите имена по лична карта и ЕГН
• младоженци, ненавършили 18 години носят разрешение от съответния районен съд по постоянен адрес
• При бракове между български и чужди граждани информация се дава лично в канцеларията на Община Варна на ул.”Крали Марко” № 3 /намираща се на територията на Ритуална зала – Варна/.

ЗАКОНОВИ ПРЕЧКИ ЗА ВСТЪПВАНЕ В БРАК

Не можете да сключите брак:
• ако не сте навършили 18 години (брак могат да сключат и навършилите 16 години при разрешение от председателя на районния съд по местожителството на единия от тях).
• Ако сте свързани в брак с друг
• Ако някой от двама ви е поставен под пълно запрещение, защото страда от душевна болест или слабоумие
• Ако един от вас страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението, както и от болест, която крие сериозна опасност за живота и здравето на другия съпруг (бракът може да се сключи, ако заболяването е известно на другия съпруг).

БРАКЪТ – НЕОБХОДИМОСТ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Според Конституцията на Република България, за да бъде съюзът на младоженците законен, като единствена валидна форма се признава гражданския брак. Длъжностното лице, което може да извърши бракосъчетанието е кметът на общината или упълномощен от него служител.
Заявлението се придружава от декларация, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак.
В него отбелязвате и желанието си дали запазвате своето фамилно име или вземате това на половинката си, а може и да го добавите към собствената фамилия.
Бракосъчетанията се сключват в обредния дом, който работи всеки ден. По изключение като бременност, болест, немощ, изтърпяване на наказание “лишаване на свобода” и др. може да се сключат и на други места.

Comments are closed