Вътрешни правила

Вижте вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в „ОБРЕДИ“ ЕООД- Варна ТУК

Вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача на „Обреди“  ЕООД град Варна ТУК

Comments are closed.