Цени Тъжни дейности

Цени на услуги в траурна дейност валидни от 01.09.2022 г.

Изкопаване и заравяне на покойник в гробищни паркове, находящи се извън територията на Община Варна – 400,00 лв.

Цени в парковете стопанисвани от „Обреди“-ЕООД

Поставяне на урна в гроб /за всички гробищни паркове/ – 90,00 лв.


ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК „ВАРНА“

1. Семейна гробница – 3950,00 лв.;

  • Избор на семейна гробница – от 500,00 лв. – до 3500 лв. в зависимост от местоположението на квартала;

2. Изкопаване на стар наследствен гроб – 600,00 лв.;

3. Нов единичен гроб еврейски квартали – 850,00 лв.;

4. Нов единичен гроб /мюсюлмански квартали/ – 1500,00 лв.;

  • избор на ново гробно място в мюс. квартали – 500,00 лв.;

5. Семейна гробница в стар наследствен гроб – 1850,00 лв.;

6. Изкопаване и заравяне на гробно място в семейна гробница

/2-ро погребение/ –  600,00 лв.;

7. Отваряне на гробница 1-во ниво – 800,00 лв.;

8. Урнов гроб – 1700,00 лв.;

  • Избор урнов гроб – от 250,00 лв. до – 1000,00 лв. в зависимост от местоположението на квартала;

9. Урнова нища –

  • 1-ви ред – 800,00 лв.;
  • 2-ри ред – 900,00 лв.;
  • 3-ри и 4-ти и 5-ти ред – 1000,00 лв.;

ГРОБИЩЕН ПАРК „ЗАПАД“

1. Изкопаване на стар наследствен гроб – 600,00 лв.;

2. Изкопаване, оформяне, аранжиране /нов гроб/ – 600,00 лв.;

  • избор на ново гробно място – от 300,00 лв. – до 450,00 лв.;

3. Изкопаване и заравяне на гробно място в семейна гробница

/2-ро погребение/ – 600,00 лв.;

4. Семейна гробница в нов гроб – 2000,00 лв.;

  • избор на семейна гробница – от 500,00 лв. – до 800,00 лв.;

5. Отваряне на гробница 1-во ниво – 800,00 лв.;

6. Семейна гробница в стар наследствен гроб – 1400,00 лв;

7. Урнов гроб – 1500,00 лв.


ГРОБИЩЕН ПАРК /“ЮГ-1″/ кв.“АСПАРУХОВО“

1. Изкопаване на стар наследствен гроб – 600,00 лв.;

2. Изкопаване и заравяне на нов единичен гроб /маркирано място/ – 1300,00 лв.;

3. Семейна гробница в стар наследствен гроб – 1400,00 лв.;

4. Семейна гробница в нов гроб – 2000,00 лв.;

5. Изкопаване и заравяне на гробно място в семейна гробница /2-ро погребение/ – 600,00 лв.;

6. Отваряне на гробница 1-во ниво – 800,00 лв.;

7. Урнов гроб – 1500,00 лв.


ГРОБИЩЕН ПАРК „ГАЛАТА

  1. Изкопаване на стар наследствен гроб – 600,00 лв.;

2. Семейна гробница в стар наследствен гроб – 1400,00 лв.;

3. Семейна гробница в нов гроб – 2000,00 лв.;

4. Изкопаване и заравяне на гробно място в семейна гробница /2-ро погребение/ – 600,00 лв.;

5. Отваряне на гробница 1-во ниво- 800,00 лв.;

6. Изкопаване,оформяне, аранжиране /нов гроб/ – 600,00 лв.;

7. Изкопаване и заравяне на нов единичен гроб

/маркирано място/ – 1300,00 лв.


ГРОБИЩЕН ПАРК „ЮГ-2“ /Кантара/

1.Изкопаване на стар наследствен гроб – 600,00 лв.;

2. Изкопаване,оформяне,аранжиране/нов гроб/ – 600,00 лв.;

3. Семейна гробница в нов гроб – 2000,00 лв.;

4. Изкопаване и заравяне на гробно място в семейна гробница /2-ро погребение/ – 600,00 лв.;

5. Отваряне на гробница 1-во ниво – 800,00 лв.;


ГРОБИЩЕН ПАРК „СЕВЕР 2″/ВИНИЦА НОВ/

1. Изкопаване на стар наследствен гроб – 600,00 лв.;

2. Изкопаване,оформяне,аранжиране/нов гроб/ – 600,00 лв.;

3. Изкопаване и заравяне на гробно място в семейна гробница /2-ро погребение/ – 600,00 лв.;

4. Отваряне на гробница 1-во ниво – 800,00 лв.


ГРОБИЩЕН ПАРК „СЕВЕР 1“ /кв.ВИНИЦА/

1.Изкопаване на стар наследствен гроб – 600,00 лв.;

2. Изкопаване и заравяне на нов единичен гроб /маркирано място/ – 1300,00 лв.


Пакет „Кремация” – 640 лв. с включено ДДС,  включващ таксата на Крематориума, урната и транспорта й.

Общинска фирма „Обреди“ ЕООД предлага на своите клиенти най-евтините цени във Варна за превоз на покойник.

цена „превоз катафалка“ – 1,00 лв. на километър
цена „превоз хладилна катафалка“ 1,20 лв. на километър

*цените са крайни /с ДДС/

Comments are closed.