Търгове 2021 г.

Търгове месец ноември 2021 г.

„Обреди”ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”акад. Андрей Сахаров” № 1, представлявано от Елица Ботева – Управител, съобщава, че на 02.11.2021 г., в заседателната зала на Дружеството – ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1, ще се проведе публичен търг с явно наддаване с предмет: Отдаване под наем на закрита площ от 32,43 кв.м. /павилион/, заедно с 14 кв.м. сервитутна площ за продажба на цветя пред входа на павилиона за срок от 2 /две/ години, предназначен за магазин за продажба на цветя и цветарски принадлежности,находящ се в Централен гробищен парк „Варна”. Огледи могат да се извършват всеки делничен ден от 10:00 – 15:00 часа до 29.10.2021 г. Закупуването на тръжни книжа може да стане най-късно до 14:00 часа на 29.10.2021 г. в счетоводството на дружеството. Документи за участие могат да се подават до 16:00 часа на 29.10.2021 г. в касата на „Обреди” ЕООД на адрес: гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1.

За информация тел: 0889/078678

Търгове месец юли 2021 г.

„Обреди”ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”акад. Андрей Сахаров” № 1, представлявано от Елица Ботева – Управител, съобщава, че на 23.07.2021 г., в заседателната зала на Дружеството – ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1, ще се проведе публичен търг с явно наддаване с предмет: Отдаване под наем на терени  за:

  • поставяне на 5 /пет/ броя автомати за топли напитки /кафе-машини/ и 1 /един/ брой автомат за пакетирани хранителни продукти

находящи се в Централен гробищен парк „Варна”, Западен гробищен парк „Тополи”, Гробищен парк „Аспарухово” и „Дом на младоженеца”-ул.”Крали Марко” № 3. Огледи могат да се извършват всеки делничен ден от 10:00 – 15:00 часа до 22.07.2021 г. Закупуването на тръжни книжа може да стане най-късно до 14:00 часа на 22.07.2021 г. в счетоводството на дружеството. Документи за участие могат да се подават до 16:00 часа на 22.07.2021 г. в касата на „Обреди” ЕООД на адрес: гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1.

За информация тел: 0889/078678

Търгове месец юни 2021 г.

„Обреди”ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”акад. Андрей Сахаров” № 1, представлявано от Елица Ботева – Управител, съобщава, че на 24.06.2021 г., в заседателната зала на Дружеството – ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1, ще се проведе публичен търг с явно наддаване с предмет: Отдаване под наем на терени подходящи за:

  • Офиси
  • Склад
  • Автомати за топли напитки /кафе-машини/ и автомати за пакетирани хранителни продукти

находящи се в Централен гробищен парк „Варна”, Гробищен парк „Запад” /с.Тополи/, Гробищен парк „Аспарухово” и   Културно битов комплекс – ул.”Крали Марко” № 3. Огледи могат да се извършват всеки делничен ден от 10:00 – 15:00 часа до 23.06.2021 г. Закупуването на тръжни книжа може да стане най-късно до 14:00 часа на 23.06.2021 г. в счетоводството на дружеството. Документи за участие могат да се подават до 16:00 часа на 23.06.2021 г. в касата на „Обреди” ЕООД на адрес: гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1.

За информация тел: 0889/078678

Comments are closed.