Обяви 2020

Предмет на обявата:„Доставка на горива за зареждане на МПС на „Обреди” ЕООД, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

1.Обява за обществена поръчка

2.Техническа спецификация

3.Документация

4.Методика-Приложение 10

Публикувано на 26.02.2020 г.

1.Удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 09.03.2020 г.

1.Протокол от заседание

Публикувано на 13.03.2020 г.

Comments are closed.