Обяви 2020

Предмет на обявата:„Доставка на горива за зареждане на МПС на „Обреди” ЕООД, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

1.Обява за обществена поръчка

2.Техническа спецификация

3.Документация

4.Методика-Приложение 10

Публикувано на 26.02.2020 г.

1.Удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 09.03.2020 г.

1.Протокол от заседание

Публикувано на 13.03.2020 г.

1.Подписан договор

Публикувано на 22.04.2020 г.

Comments are closed.