Обяви 2019

Предмет на обявата:„Доставка на горива за зареждане на МПС на „Обреди” ЕООД, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

1.Обява за обществена поръчка

2.Техническа спецификация

3.Документация

4.Методика- Приложение 10

Публикувано на 05.03.2019 г.

5.Удължаване на срока

Публикукувано на 12.03.2019 г.

6.Публичен жребий за определяне на изпълнител

Публикувано на 18.03.2019 г.

Comments are closed.