Обяви 2019

Предмет на обявата:„Доставка на горива за зареждане на МПС на „Обреди” ЕООД, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

1.Обява за обществена поръчка

2.Техническа спецификация

3.Документация

4.Методика- Приложение 10

Публикувано на 05.03.2019 г.

5.Удължаване на срока

Публикукувано на 12.03.2019 г.

6.Публичен жребий за определяне на изпълнител

Публикувано на 18.03.2019 г.

7.Протокол на комисията за избор на изпълнител

Публикувано на 25.03.2019 г.

Comments are closed.