Обява 2023 г.

„Обреди”ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”акад. Андрей Сахаров” № 1, представлявано от Тодор Генков – Управител, съобщава, че на 08.03.2023 г., в заседателната зала на Дружеството – ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1, ще се проведе публичен търг с явно наддаване с предмет: Отдаване под наем на помещение подходящо за офис и склад, находящо се в Културно битов комплекс – ул.”Крали Марко” № 3. Огледи могат да се извършват всеки делничен ден от 10:00 – 15:00 часа до 02.03.2023 г. Закупуването на тръжни книжа може да стане най-късно до 14:00 часа на 06.03.2023 г. в счетоводството на дружеството. Документи за участие могат да се подават до 16:00 часа на 07.03.2023 г. в касата на „Обреди” ЕООД на адрес: гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1.

За информация тел: 0889/078678

Comments are closed.