Обществена поръчка 07/07/2015

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“ – Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти в: Гробищен парк „Централен“ – Варна – ул.“Андрей Сахаров“ 1 /траурен магазин, каса и склад/; Гробищен парк „Запад“ с.Тополи; Обекти в управление – гр.Варна, ул.“Крали Марко“ 3 /администрация и каса/ и Обекти в ритуална зала – гр.Варна, ул.“Крали Марко“ 3 /фотоателие, гардеробна и ритуална зала/“

Обявление

Решение

Решение промяна

Документация

Писмени разяснения по чл.29 от ЗОП

Публикувано на 07.07.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“-Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обекти в: Гробищен парк „Централен“-Варна – ул. „Андрей Сахаров“ №1/траурен магазин, каса и склад/; Гробищен парк „Запад“ с.Тополи; Обекти в управление – гр. Варна, ул. „Крали Марко“ №3 /администрация и каса/ и Обекти в ритуална зала – гр. Варна, ул. „Крали Марко“ №3/фотоателие, гардеробна и ритуална зала/“

Публикувано на 01.08.2015г.

Протокол №1

Протокол №2

Решение на комисията

Публикувано на 10.09.2015 г.

Сключен договор

Публикувано на 02.10.2015 г.

Справка за върната гаранция за участие

Публикувано на 05.10.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 02.11.2015 г.

Информация за сключен договор

Публикувано на 09.10.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.12.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 04.01.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 12.02.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 17.03.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 07.04.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 10.05.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.06.2016 г.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.