Обществена поръчка 20/09/2018

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ /СОТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/ НА ОБЕКТИ НА „ОБРЕДИ“ ЕООД „

Решение за откриване на процедура

Обявление

Документация за участие в процедура

Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 20.09.2018 г.

Протокол №1

Съобщение

Публикувано на 18.10.2018 г.

Протокол №2

Доклад на комисията

Решение №1

Публикувано на 24.10.2018 г.

Подписан договор

Публикувано на 27.12.2018 г.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.