Обществена поръчка 21/02/2017

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на горива за зареждане на МПС на „Обреди” ЕООД – Варна, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

Обява

Техническа спецификация

Образци документи

Публикувано на 21.02.2017г.

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

Информация за срока за получаване на оферти

Публикувано на 01.03.2017г.

Протокол от заседание на комисията

Публикувано на 09.03.2017г.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.