Обществена поръчка 26/06/2016

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

Изграждане на нови алеи, преасфалтиране на съществуващи алеи и асфалтови кърпежи в Централен гробищен парк-Варна

Обява

Условия за участие

Образци-документи

Публикувано на 26.05.2016 г.

Протокол от заседание на Комисията по разглеждане на офертите

Публикувано на 16.06.2016 г.

Сключен договор

Публикувано на 07.09.2016 г.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.