Обществена поръчка 06/11/2015

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

Доставка на стоманобетонови  елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”

Решение

Обявление

Документация

Приложения/образци

Техническа спецификация

Публикувано на 06.11.2015 г.

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Публикувано на 21.12.2015 г.

Протокол № 2

Публикувано на 03.02.2016 г.

Решение

Публикувано на 03.02.2016 г.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.