Обществена поръчка 11/09/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Изработване и доставка на стоманобетонови елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди“ ЕООД, гр.Варна “

Обявление

Решение

Документация

Техническа спецификация

Дата на публикуване:11.09.2015 г.

Решение за прекратяване

Дата на публикуване:02.10.2015г.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.