Обществена поръчка 14/08/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на  „ОБРЕДИ“ ЕООД гр. Варна“

Обявление

Решение

Документация

Приложение

Дата на публикуване: 14.08.2015г.

Протокол № 1 от 20.10.2015г.

Съобщение за отваряне на оферти

Дата на публикуване :20.10.2015 г.

Протокол  №2 от 26.10.2015 г.

Решение

Дата на публикуване :30.10.2015 г.

Сключен договор

Дата на публикуване :13.11.2015 г.

Справка върнати гаранции за участие

Дата на публикуване: 16.11.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване: 17.11.2015 г.

Информация за сключен договор

Дата на публикуване : 30.11.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване: 04.12.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:07.01.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:11.02.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:17.03.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:07.04.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:10.05.2016 г.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.