Обществена поръчка 21/10/2019

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ /СОТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/ НА ОБЕКТИ НА „ОБРЕДИ” ЕООД

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Документация

4.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 21.10.2019 г.

1.Протокол №1

Публикувано на 12.11.2019 г.

1.Протокол №2

2.Доклад

3.Решение №1

Публикувано на 15.11.2019 г.

1.Подписан договор

Публикувано на 29.11.2019 г.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.