Обществена поръчка 21/10/2019

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ /СОТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/ НА ОБЕКТИ НА „ОБРЕДИ” ЕООД

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Документация

4.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 21.10.2019 г.

1.Протокол №1

Публикувано на 12.11.2019 г.

1.Протокол №2

2.Доклад

3.Решение №1

Публикувано на 15.11.2019 г.

1.Подписан договор

Публикувано на 29.11.2019 г.

Обществена поръчка 15/10/2019

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Обреди“ ЕООД

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Документация

4.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 15.10.2019 г.

1.Отговор на запитване

Публикувано на 30.11.2019 г.

1.Протокол №1

2.Съобщение

Публикувано на 06.11.2019 г.

1.Съобщения за публичен жребий

Публикувано на 12.11.2019 г.

  1. Протокол №2
  2. Протокол№3
  3. Доклад на комисията
  4. Решение

Публикувано на 18.11.2019 г.

  1. Подписан договор

Публикувано на 19.12.2019 г.

Обществена поръчка 13/08/2019

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на стоманобетонни елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”.

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Документация

4.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 13.08.2019 г.

Протокол №1 на комисията

Публикувано на 04.09.2019 г.

Протокол №2 на комисията

Съобщение

Публикувано на 11.09.2019 г.

Решение №1 на комисията

Протокол №3 на комисията

Доклад на комисията

Публикувано на 16.09.2019г.