Публична покана 18/12/2015 г.

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за „Изграждане на преместваем обект  Павилион за траурно обслужване,с включен монтаж на  ел.,интернет и видеонаблюдение инсталации в Централен гробищен парк „Варна”

1.Решение за публична покана

2.Публична покана

3.Техническа спецификация

4.Технически проект

5.Документация, образци на документи

6.Проект за договор

Публикувано на 18.12.2015 г.

Протокол 1

Решение

Публикувано на 14.01.2016 г.

Договор

Публикувано на 18.01.2016 г.

 

 

Публична покана 23/09/2015 г.

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за изграждане на преместваем обект павилион за траурно обслужване в Централен гробищен парк Варна

Решение за публична покана

Публична покана

Техническа спецификация

Технически проект

Документация,образци на документи

Проект за договор

Публикувано на 23.09.2015г.

Разяснение по чл.101б ал.6 ЗОП

Публикувано на 29.09.2015г.

Протокол №1

Публикувано на  14.10.2015 г.

Решение

Публикувано на 30.11.2015 г.

Публична покана 18/09/2015 г.

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за изграждане на обект мемориална стена № 6 в Централен гробищен парк-Варна

Решение за публична покана

Публична покана

Документация-образци на документи

Техническа спецификация

Технически проект за мемориална стена № 6

Проект за договор

Публикувано на 18.09.2015 г.

Протокол  № 1

Публикувано на 12.10.2015 г.

Протокол  № 2 от 20.10.2015г.

Решение за избор на изпълнител от 20.10.2015г.

Публикувано на 20.10.2015 г.

Договор

Публикувано на 03.11.2015г.

Информация за извършено плащане

 

 

 

Публична покана 11/09/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за изграждане на преместваем обект мемориална стена № 6 в Централен гробищен парк-Варна

Заповед за публична покана

Публична покана

Документация-образци на документи

Техническа спецификация

Технически проект за мемориална стена № 6

Проект за договор

Дата на публикуване:11.09.2015 г.

Решение за оттегляна на публична покана

Съобщение за оттегляне на публична покана

Дата на публикуване:17.09.2015 г.

 

Публична покана 09/07/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“ – Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи.

Заповед за публична покана

Публична покана

Документация (образци)

Писмени разяснения по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП

Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП-21.07.2015г.

Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП 29.07.2015 г.

Договор за организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.09.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.10.2015 г.

 

 

Публична покана 07/07/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“ – Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи.

Публична покана

Съобщение за оттегляне на публичната покана