Обществена поръчка 06/11/2015

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

Доставка на стоманобетонови  елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”

Решение

Обявление

Документация

Приложения/образци

Техническа спецификация

Публикувано на 06.11.2015 г.

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Публикувано на 21.12.2015 г.

Протокол № 2

Публикувано на 03.02.2016 г.

Решение

Публикувано на 03.02.2016 г.

 

Обществена поръчка 11/09/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Изработване и доставка на стоманобетонови елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди“ ЕООД, гр.Варна “

Обявление

Решение

Документация

Техническа спецификация

Дата на публикуване:11.09.2015 г.

Решение за прекратяване

Дата на публикуване:02.10.2015г.

 

 

Обществена поръчка 14/08/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на  „ОБРЕДИ“ ЕООД гр. Варна“

Обявление

Решение

Документация

Приложение

Дата на публикуване: 14.08.2015г.

Протокол № 1 от 20.10.2015г.

Съобщение за отваряне на оферти

Дата на публикуване :20.10.2015 г.

Протокол  №2 от 26.10.2015 г.

Решение

Дата на публикуване :30.10.2015 г.

Сключен договор

Дата на публикуване :13.11.2015 г.

Справка върнати гаранции за участие

Дата на публикуване: 16.11.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване: 17.11.2015 г.

Информация за сключен договор

Дата на публикуване : 30.11.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване: 04.12.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:07.01.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:11.02.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:17.03.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:07.04.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:10.05.2016 г.

Обществена поръчка 07/07/2015

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“ – Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти в: Гробищен парк „Централен“ – Варна – ул.“Андрей Сахаров“ 1 /траурен магазин, каса и склад/; Гробищен парк „Запад“ с.Тополи; Обекти в управление – гр.Варна, ул.“Крали Марко“ 3 /администрация и каса/ и Обекти в ритуална зала – гр.Варна, ул.“Крали Марко“ 3 /фотоателие, гардеробна и ритуална зала/“

Обявление

Решение

Решение промяна

Документация

Писмени разяснения по чл.29 от ЗОП

Публикувано на 07.07.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“-Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обекти в: Гробищен парк „Централен“-Варна – ул. „Андрей Сахаров“ №1/траурен магазин, каса и склад/; Гробищен парк „Запад“ с.Тополи; Обекти в управление – гр. Варна, ул. „Крали Марко“ №3 /администрация и каса/ и Обекти в ритуална зала – гр. Варна, ул. „Крали Марко“ №3/фотоателие, гардеробна и ритуална зала/“

Публикувано на 01.08.2015г.

Протокол №1

Протокол №2

Решение на комисията

Публикувано на 10.09.2015 г.

Сключен договор

Публикувано на 02.10.2015 г.

Справка за върната гаранция за участие

Публикувано на 05.10.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 02.11.2015 г.

Информация за сключен договор

Публикувано на 09.10.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.12.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 04.01.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 12.02.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 17.03.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 07.04.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 10.05.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.06.2016 г.