Публична покана 23/09/2015 г.

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за изграждане на преместваем обект павилион за траурно обслужване в Централен гробищен парк Варна

Решение за публична покана

Публична покана

Техническа спецификация

Технически проект

Документация,образци на документи

Проект за договор

Публикувано на 23.09.2015г.

Разяснение по чл.101б ал.6 ЗОП

Публикувано на 29.09.2015г.

Протокол №1

Публикувано на  14.10.2015 г.

Решение

Публикувано на 30.11.2015 г.

Публична покана 18/09/2015 г.

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за изграждане на обект мемориална стена № 6 в Централен гробищен парк-Варна

Решение за публична покана

Публична покана

Документация-образци на документи

Техническа спецификация

Технически проект за мемориална стена № 6

Проект за договор

Публикувано на 18.09.2015 г.

Протокол  № 1

Публикувано на 12.10.2015 г.

Протокол  № 2 от 20.10.2015г.

Решение за избор на изпълнител от 20.10.2015г.

Публикувано на 20.10.2015 г.

Договор

Публикувано на 03.11.2015г.

Информация за извършено плащане

 

 

 

Обществена поръчка 11/09/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Изработване и доставка на стоманобетонови елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди“ ЕООД, гр.Варна “

Обявление

Решение

Документация

Техническа спецификация

Дата на публикуване:11.09.2015 г.

Решение за прекратяване

Дата на публикуване:02.10.2015г.

 

 

Публична покана 11/09/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за изграждане на преместваем обект мемориална стена № 6 в Централен гробищен парк-Варна

Заповед за публична покана

Публична покана

Документация-образци на документи

Техническа спецификация

Технически проект за мемориална стена № 6

Проект за договор

Дата на публикуване:11.09.2015 г.

Решение за оттегляна на публична покана

Съобщение за оттегляне на публична покана

Дата на публикуване:17.09.2015 г.

 

Обществена поръчка 14/08/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на  „ОБРЕДИ“ ЕООД гр. Варна“

Обявление

Решение

Документация

Приложение

Дата на публикуване: 14.08.2015г.

Протокол № 1 от 20.10.2015г.

Съобщение за отваряне на оферти

Дата на публикуване :20.10.2015 г.

Протокол  №2 от 26.10.2015 г.

Решение

Дата на публикуване :30.10.2015 г.

Сключен договор

Дата на публикуване :13.11.2015 г.

Справка върнати гаранции за участие

Дата на публикуване: 16.11.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване: 17.11.2015 г.

Информация за сключен договор

Дата на публикуване : 30.11.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване: 04.12.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:07.01.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:11.02.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:17.03.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:07.04.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:10.05.2016 г.

Публична покана 09/07/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“ – Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи.

Заповед за публична покана

Публична покана

Документация (образци)

Писмени разяснения по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП

Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП-21.07.2015г.

Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП 29.07.2015 г.

Договор за организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.09.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.10.2015 г.

 

 

Публична покана 07/07/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“ – Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи.

Публична покана

Съобщение за оттегляне на публичната покана

 

Обществена поръчка 07/07/2015

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“ – Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти в: Гробищен парк „Централен“ – Варна – ул.“Андрей Сахаров“ 1 /траурен магазин, каса и склад/; Гробищен парк „Запад“ с.Тополи; Обекти в управление – гр.Варна, ул.“Крали Марко“ 3 /администрация и каса/ и Обекти в ритуална зала – гр.Варна, ул.“Крали Марко“ 3 /фотоателие, гардеробна и ритуална зала/“

Обявление

Решение

Решение промяна

Документация

Писмени разяснения по чл.29 от ЗОП

Публикувано на 07.07.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“-Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обекти в: Гробищен парк „Централен“-Варна – ул. „Андрей Сахаров“ №1/траурен магазин, каса и склад/; Гробищен парк „Запад“ с.Тополи; Обекти в управление – гр. Варна, ул. „Крали Марко“ №3 /администрация и каса/ и Обекти в ритуална зала – гр. Варна, ул. „Крали Марко“ №3/фотоателие, гардеробна и ритуална зала/“

Публикувано на 01.08.2015г.

Протокол №1

Протокол №2

Решение на комисията

Публикувано на 10.09.2015 г.

Сключен договор

Публикувано на 02.10.2015 г.

Справка за върната гаранция за участие

Публикувано на 05.10.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 02.11.2015 г.

Информация за сключен договор

Публикувано на 09.10.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.12.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 04.01.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 12.02.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 17.03.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 07.04.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 10.05.2016 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.06.2016 г.