Обществена поръчка 12/08/2020

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на стоманобетонни елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”.

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Техническа спецификация

4.Проект на договор

5.Документация

6.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 12.08.2020г.

Обществена поръчка 21/10/2019

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ /СОТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/ НА ОБЕКТИ НА „ОБРЕДИ” ЕООД

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Документация

4.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 21.10.2019 г.

1.Протокол №1

Публикувано на 12.11.2019 г.

1.Протокол №2

2.Доклад

3.Решение №1

Публикувано на 15.11.2019 г.

1.Подписан договор

Публикувано на 29.11.2019 г.

Обществена поръчка 15/10/2019

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Обреди“ ЕООД

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Документация

4.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 15.10.2019 г.

1.Отговор на запитване

Публикувано на 30.11.2019 г.

1.Протокол №1

2.Съобщение

Публикувано на 06.11.2019 г.

1.Съобщения за публичен жребий

Публикувано на 12.11.2019 г.

  1. Протокол №2
  2. Протокол№3
  3. Доклад на комисията
  4. Решение

Публикувано на 18.11.2019 г.

  1. Подписан договор

Публикувано на 19.12.2019 г.

Обществена поръчка 13/08/2019

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на стоманобетонни елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”.

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Документация

4.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 13.08.2019 г.

Протокол №1 на комисията

Публикувано на 04.09.2019 г.

Протокол №2 на комисията

Съобщение

Публикувано на 11.09.2019 г.

Решение №1 на комисията

Протокол №3 на комисията

Доклад на комисията

Публикувано на 16.09.2019г.

Обществена поръчка 20/09/2018

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ /СОТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/ НА ОБЕКТИ НА „ОБРЕДИ“ ЕООД „

Решение за откриване на процедура

Обявление

Документация за участие в процедура

Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 20.09.2018 г.

Протокол №1

Съобщение

Публикувано на 18.10.2018 г.

Протокол №2

Доклад на комисията

Решение №1

Публикувано на 24.10.2018 г.

Подписан договор

Публикувано на 27.12.2018 г.

Обществена поръчка 27/06/2018

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация, поддържка, текущ ремонт и благоустрояване на алеи, площи, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна ”

Обявление

Решение за откриване на процедура

Критерий за възлагане

Техническа спецификация

Документация за участие

Публикувано на  27.06.2018 г.

Отговор на зададен въпрос

Публикувано на 23.07.2018 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Публикувано на 23.07.2018 г.

Разяснения относно обществена поръчка

Публикувано на 23.07.2018 г.

Протокол на комисията

Публикувано на 22.08.2018 г.

Протокол 2 на комисията

Съобщение

Публикувано на 10.09.2018 г.

Доклад на комисията

Протокол 3 на комисията

Решение

Публикувано на 27.09.2018 г.

Рамково споразумение

Публикувано на 23.01.2019г.

Договор

http://obredivarna.bg/wp-content/uploads/2022/10/Договор-№-2.pdf

Публикувано на 28.09.2022 г.

Договор

http://obredivarna.bg/wp-content/uploads/2023/01/Договор-№7-12.12.2022.pdf

Публикувано на 06.01.2023 г.

Договор

http://obredivarna.bg/wp-content/uploads/2023/01/Договор-№8-21.12.22.pdf

Публикувано на 06.01.2023 г.

Договор

http://obredivarna.bg/wp-content/uploads/2023/01/Договор-№9-21.12.22.pdf

Публикувано на 06.01.2023 г.

Обществена поръчка 21/02/2017

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на горива за зареждане на МПС на „Обреди” ЕООД – Варна, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

Обява

Техническа спецификация

Образци документи

Публикувано на 21.02.2017г.

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

Информация за срока за получаване на оферти

Публикувано на 01.03.2017г.

Протокол от заседание на комисията

Публикувано на 09.03.2017г.

Обществена поръчка 26/06/2016

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

Изграждане на нови алеи, преасфалтиране на съществуващи алеи и асфалтови кърпежи в Централен гробищен парк-Варна

Обява

Условия за участие

Образци-документи

Публикувано на 26.05.2016 г.

Протокол от заседание на Комисията по разглеждане на офертите

Публикувано на 16.06.2016 г.

Сключен договор

Публикувано на 07.09.2016 г.

Публична покана 18/12/2015 г.

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за „Изграждане на преместваем обект  Павилион за траурно обслужване,с включен монтаж на  ел.,интернет и видеонаблюдение инсталации в Централен гробищен парк „Варна”

1.Решение за публична покана

2.Публична покана

3.Техническа спецификация

4.Технически проект

5.Документация, образци на документи

6.Проект за договор

Публикувано на 18.12.2015 г.

Протокол 1

Решение

Публикувано на 14.01.2016 г.

Договор

Публикувано на 18.01.2016 г.

 

 

Обществена поръчка 06/11/2015

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

Доставка на стоманобетонови  елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”

Решение

Обявление

Документация

Приложения/образци

Техническа спецификация

Публикувано на 06.11.2015 г.

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Публикувано на 21.12.2015 г.

Протокол № 2

Публикувано на 03.02.2016 г.

Решение

Публикувано на 03.02.2016 г.