Обществена поръчка 12/08/2020

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на стоманобетонни елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”.

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Техническа спецификация

4.Проект на договор

5.Документация

6.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 12.08.2020г.

Обществена поръчка 21/10/2019

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ /СОТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/ НА ОБЕКТИ НА „ОБРЕДИ” ЕООД

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Документация

4.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 21.10.2019 г.

1.Протокол №1

Публикувано на 12.11.2019 г.

1.Протокол №2

2.Доклад

3.Решение №1

Публикувано на 15.11.2019 г.

1.Подписан договор

Публикувано на 29.11.2019 г.

Обществена поръчка 15/10/2019

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Обреди“ ЕООД

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Документация

4.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 15.10.2019 г.

1.Отговор на запитване

Публикувано на 30.11.2019 г.

1.Протокол №1

2.Съобщение

Публикувано на 06.11.2019 г.

1.Съобщения за публичен жребий

Публикувано на 12.11.2019 г.

  1. Протокол №2
  2. Протокол№3
  3. Доклад на комисията
  4. Решение

Публикувано на 18.11.2019 г.

  1. Подписан договор

Публикувано на 19.12.2019 г.

Обществена поръчка 13/08/2019

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на стоманобетонни елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”.

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Документация

4.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 13.08.2019 г.

Протокол №1 на комисията

Публикувано на 04.09.2019 г.

Протокол №2 на комисията

Съобщение

Публикувано на 11.09.2019 г.

Решение №1 на комисията

Протокол №3 на комисията

Доклад на комисията

Публикувано на 16.09.2019г.

Обществена поръчка 20/09/2018

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ /СОТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/ НА ОБЕКТИ НА „ОБРЕДИ“ ЕООД „

Решение за откриване на процедура

Обявление

Документация за участие в процедура

Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 20.09.2018 г.

Протокол №1

Съобщение

Публикувано на 18.10.2018 г.

Протокол №2

Доклад на комисията

Решение №1

Публикувано на 24.10.2018 г.

Подписан договор

Публикувано на 27.12.2018 г.

Обществена поръчка 27/06/2018

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация, поддържка, текущ ремонт и благоустрояване на алеи, площи, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна ”

Обявление

Решение за откриване на процедура

Критерий за възлагане

Техническа спецификация

Документация за участие

Публикувано на  27.06.2018 г.

Отговор на зададен въпрос

Публикувано на 23.07.2018 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Публикувано на 23.07.2018 г.

Разяснения относно обществена поръчка

Публикувано на 23.07.2018 г.

Протокол на комисията

Публикувано на 22.08.2018 г.

Протокол 2 на комисията

Съобщение

Публикувано на 10.09.2018 г.

Доклад на комисията

Протокол 3 на комисията

Решение

Публикувано на 27.09.2018 г.

Рамково споразумение

Публикувано на 23.01.2019г.