Обществена поръчка 21/02/2017

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на горива за зареждане на МПС на „Обреди” ЕООД – Варна, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

Обява

Техническа спецификация

Образци документи

Публикувано на 21.02.2017г.

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

Информация за срока за получаване на оферти

Публикувано на 01.03.2017г.

Протокол от заседание на комисията

Публикувано на 09.03.2017г.

Обществена поръчка 26/06/2016

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

Изграждане на нови алеи, преасфалтиране на съществуващи алеи и асфалтови кърпежи в Централен гробищен парк-Варна

Обява

Условия за участие

Образци-документи

Публикувано на 26.05.2016 г.

Протокол от заседание на Комисията по разглеждане на офертите

Публикувано на 16.06.2016 г.

Сключен договор

Публикувано на 07.09.2016 г.

Публична покана 18/12/2015 г.

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за „Изграждане на преместваем обект  Павилион за траурно обслужване,с включен монтаж на  ел.,интернет и видеонаблюдение инсталации в Централен гробищен парк „Варна”

1.Решение за публична покана

2.Публична покана

3.Техническа спецификация

4.Технически проект

5.Документация, образци на документи

6.Проект за договор

Публикувано на 18.12.2015 г.

Протокол 1

Решение

Публикувано на 14.01.2016 г.

Договор

Публикувано на 18.01.2016 г.

 

 

Обществена поръчка 06/11/2015

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

Доставка на стоманобетонови  елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”

Решение

Обявление

Документация

Приложения/образци

Техническа спецификация

Публикувано на 06.11.2015 г.

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Публикувано на 21.12.2015 г.

Протокол № 2

Публикувано на 03.02.2016 г.

Решение

Публикувано на 03.02.2016 г.

 

Публична покана 23/09/2015 г.

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за изграждане на преместваем обект павилион за траурно обслужване в Централен гробищен парк Варна

Решение за публична покана

Публична покана

Техническа спецификация

Технически проект

Документация,образци на документи

Проект за договор

Публикувано на 23.09.2015г.

Разяснение по чл.101б ал.6 ЗОП

Публикувано на 29.09.2015г.

Протокол №1

Публикувано на  14.10.2015 г.

Решение

Публикувано на 30.11.2015 г.

Публична покана 18/09/2015 г.

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за изграждане на обект мемориална стена № 6 в Централен гробищен парк-Варна

Решение за публична покана

Публична покана

Документация-образци на документи

Техническа спецификация

Технически проект за мемориална стена № 6

Проект за договор

Публикувано на 18.09.2015 г.

Протокол  № 1

Публикувано на 12.10.2015 г.

Протокол  № 2 от 20.10.2015г.

Решение за избор на изпълнител от 20.10.2015г.

Публикувано на 20.10.2015 г.

Договор

Публикувано на 03.11.2015г.

Информация за извършено плащане

 

 

 

Обществена поръчка 11/09/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Изработване и доставка на стоманобетонови елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди“ ЕООД, гр.Варна “

Обявление

Решение

Документация

Техническа спецификация

Дата на публикуване:11.09.2015 г.

Решение за прекратяване

Дата на публикуване:02.10.2015г.

 

 

Публична покана 11/09/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за изграждане на преместваем обект мемориална стена № 6 в Централен гробищен парк-Варна

Заповед за публична покана

Публична покана

Документация-образци на документи

Техническа спецификация

Технически проект за мемориална стена № 6

Проект за договор

Дата на публикуване:11.09.2015 г.

Решение за оттегляна на публична покана

Съобщение за оттегляне на публична покана

Дата на публикуване:17.09.2015 г.

 

Обществена поръчка 14/08/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на  „ОБРЕДИ“ ЕООД гр. Варна“

Обявление

Решение

Документация

Приложение

Дата на публикуване: 14.08.2015г.

Протокол № 1 от 20.10.2015г.

Съобщение за отваряне на оферти

Дата на публикуване :20.10.2015 г.

Протокол  №2 от 26.10.2015 г.

Решение

Дата на публикуване :30.10.2015 г.

Сключен договор

Дата на публикуване :13.11.2015 г.

Справка върнати гаранции за участие

Дата на публикуване: 16.11.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване: 17.11.2015 г.

Информация за сключен договор

Дата на публикуване : 30.11.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване: 04.12.2015 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:07.01.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:11.02.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:17.03.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:07.04.2016 г.

Информация за извършено плащане

Дата на публикуване:10.05.2016 г.

Публична покана 09/07/2015

„Обреди“ ЕООД град Варна обявява публична покана за осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на Гробищен парк „Централен“ – Варна и Гробищен парк „Запад“ с.Тополи.

Заповед за публична покана

Публична покана

Документация (образци)

Писмени разяснения по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП

Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП-21.07.2015г.

Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП 29.07.2015 г.

Договор за организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.09.2015 г.

Информация за извършено плащане

Публикувано на 01.10.2015 г.